Portal kami menggunakan cookies untuk meningkat serta memberikan pengalaman personalisasi kepada anda . Dengan melayari portal ini, anda bersetuju dengan penggunaan cookies. Kami telah mengemas kini Dasar Privasi kami. Klik pada butang untuk memeriksa Dasar Privasi kami.

Pemeriksa Kira-Kira

Ts. Mazwin
Ts. Mohd Naim

Ts. Mazwin Muhamad Yusof merupakan penjawat awam di Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang sebagai Pegawai Teknologi Maklumat di Seksyen Pengurusan Maklumat.

Seorang lagi pemeriksa kira-kira PERJASA ialah Ts. Mohd Naim Mohd Ibrahim yang merupakan penjawat awam di Kementerian Dalam Negeri sebagai Pegawai Teknologi Maklumat di Pejabat Pengurusan Projek.

Kedua-duanya telah dilantik sebagai Pemeriksa Kira-kira Perjasa bagi sesi 2020 hingga 2021 pada Mesyuarat Agung Perjasa ke 24 pada 12 Disember 2019.

Pemeriksa Kira-Kira adalah dikehendaki memeriksa kira-kira Persatuan bagi setiap tahun kewangan dan membuat laporan atau pengesahan untuk Mesyuarat Agong. Mereka harus juga dikehendaki pada bila-bila masa oleh Presiden bagi memeriksa kira-kira Persa tuan bagi mana-mana masa di dalam tempoh jawatan mereka dan membuat laporan kepada Jawatankuas