KEPERLUAN MEMBINA TAHAP KETERSEDIAAN YANG TINGGI (HA) KE ATAS SERVER VIRTUAL

KEPERLUAN MEMBINA TAHAP KETERSEDIAAN YANG TINGGI (HA) KE ATAS SERVER VIRTUAL

Sumber Artikel dari Buletin PERJASA 2019 oleh :Mohd Rizal Kadis | Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM)Keselamatan Maklumat terdiri daripada tiga ciri-ciri asas iaitu Kerahsiaan, Integriti dan Ketersediaan. Ini telah dinyatakan di dalam Dasar Keselamatan ICT setiap agensi Kerajaan dan Standard ISO/IEC 27001:2013 Information Security Management Sistem (ISMS). Artikel ini menyentuh tentang bagaimana “Ketersediaan” harus dikekalkan ke atas server kerana server merupakan tempat di mana data-data penting anda disimpan. Jika kita sudah melaksanakan Pensijilan ISMS, sudah tentu kita dapat melihat di antara salah satu kawalan standard adalah perkara A.17.2 Redundancies iaitu berkaitan dengan kemampuan kita untuk menyediakan fasiliti sekunder seperti server…
Baca Lagi