Portal kami menggunakan cookies untuk meningkat serta memberikan pengalaman personalisasi kepada anda . Dengan melayari portal ini, anda bersetuju dengan penggunaan cookies. Kami telah mengemas kini Dasar Privasi kami. Klik pada butang untuk memeriksa Dasar Privasi kami.

Blog Post

KAJIAN PENGGUNAAN PEKELILING TRANSFORMASI PERKHIDMATAN AWAM – PANDUAN PENGURUSAN PROJEK ICT SEKTOR AWAM (PPrISA)

KAJIAN PENGGUNAAN PEKELILING TRANSFORMASI PERKHIDMATAN AWAM – PANDUAN PENGURUSAN PROJEK ICT SEKTOR AWAM (PPrISA)

Hai Gais…

Untuk makluman semua F Vengers, Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU) telah mengeluarkan Pekeliling Transformasi Pentadbiran Awam (PTPA) Panduan Pengurusan Projek ICT Sektor Awam (PPrISA) Bil. 3 Tahun 2018 untuk memperkukuhkan lagi aspek pengurusan dan pelaksanaan projek ICT di agensi sektor awam.

Sehubungan itu, setelah dua tahun penguatkuasaan PTPA PPrISA Bil 3 Tahun 2018 ini, MAMPU nak buat kajian mengenai penggunaan PTPA ini di dalam pembangunan projek ICT di sektor awam. Kajian ini adalah bertujuan untuk mendapatkan pandangan penggunaan PPrISA bagi kegunaan sektor awam di masa akan datang dan seterusnya menambahbaik panduan PPrISA sedia ada.

Pautan kepada borang soal selidik kajian seperti berikut : https://tinyurl.com/kajianPPrISA

Mohon panjangkan soal selidik ini kepada agensi dibawah kementerian masing-masing. Borang soal selidik ini akan dibuka sehingga 30 September 2020. Maklum balas untuk melengkapkan borang soal selidik ini amatlah diharapkan.

NURSYAHIDA ARBOIN | 603 – 8872 5042 | [email protected]
BAHAGIAN PERUNDINGAN ICT
MAMPU, Jabatan Perdana Menteri

#KitaJagaKita
#BeACreatorNotAUser

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Related Posts